עברית

 

Cartoon Collection


Israel as rat
Text on shield: “Veto”
Official PA daily, Al-Hayat Al-Jadida
Mar. 27, 2004Previous Next


2004
Choose by topic


 

Choose By Year


Created by swat